เมนู

โปรแกรมทัวร์

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลส์เต็มวัน (บินเช้า-กลับดึก)

ทัวร์รหัส: 2053
4 วัน
3 คืน
เที่ยว "บานาฮิลส์" เต็มวัน รวมค่าเข้าและเครื่องเล่นสวนสนุก เช็คอินเมืองคัสตาร์ด "ฮอยอัน" เมืองมรดกโลก
เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน รวมค่าเข้าและเครื่องเล่น !
เช็คอินฮอยอันเมืองมรดกโลก
อาหาร 10 มื้อ + บนเครื่อง

ไฮไลต์

เที่ยว "บานาฮิลส์" เต็มวัน รวมค่าเข้าและเครื่องเล่นสวนสนุก เช็คอินเมืองคัสตาร์ด "ฮอยอัน" เมืองมรดกโลก
เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน รวมค่าเข้าและเครื่องเล่น !
เช็คอินฮอยอันเมืองมรดกโลก
อาหาร 10 มื้อ + บนเครื่อง
แชร์ไว้กันลืม:

วันเดินทางและราคาทัวร์

พฤหัส 30
- 3 ธ.ค.
10,990 ฿

 เต็ม 

ศุกร์ 1
- 4 ธ.ค.
14,990 ฿
เสาร์ 2
- 5 ธ.ค.
14,990 ฿

 เต็ม 

อาทิตย์ 3
- 6 ธ.ค.
13,990 ฿
จันทร์ 4
- 7 ธ.ค.
12,990 ฿
อังคาร 5
- 8 ธ.ค.
13,990 ฿
พุธ 6
- 9 ธ.ค.
12,990 ฿
พฤหัส 7
- 10 ธ.ค.
13,990 ฿
ศุกร์ 8
- 11 ธ.ค.
14,990 ฿
ศุกร์ 8
- 11 ธ.ค.
14,990 ฿
เสาร์ 9
- 12 ธ.ค.
12,990 ฿
12 ที่สุดท้าย❗️
อาทิตย์ 10
- 13 ธ.ค.
13,990 ฿
จันทร์ 11
- 14 ธ.ค.
12,990 ฿
อังคาร 12
- 15 ธ.ค.
11,990 ฿
พุธ 13
- 16 ธ.ค.
12,990 ฿
พฤหัส 14
- 17 ธ.ค.
13,990 ฿
ศุกร์ 15
- 18 ธ.ค.
13,990 ฿
เสาร์ 16
- 19 ธ.ค.
13,990 ฿
อาทิตย์ 17
- 20 ธ.ค.
13,990 ฿
จันทร์ 18
- 21 ธ.ค.
12,990 ฿
3 ที่สุดท้าย❗️
อังคาร 19
- 22 ธ.ค.
12,990 ฿
พุธ 20
- 23 ธ.ค.
13,990 ฿
พฤหัส 21
- 24 ธ.ค.
14,990 ฿
ศุกร์ 22
- 25 ธ.ค.
14,990 ฿
เสาร์ 23
- 26 ธ.ค.
14,990 ฿
2 ที่สุดท้าย❗️
อาทิตย์ 24
- 27 ธ.ค.
14,990 ฿
จันทร์ 25
- 28 ธ.ค.
14,990 ฿
อังคาร 26
- 29 ธ.ค.
14,990 ฿
พุธ 27
- 30 ธ.ค.
14,990 ฿
7 ที่สุดท้าย❗️
พฤหัส 28
- 31 ธ.ค.
15,990 ฿
ศุกร์ 29
- 1 ม.ค.
17,990 ฿
2 ที่สุดท้าย❗️
เสาร์ 30
- 2 ม.ค.
17,990 ฿
7 ที่สุดท้าย❗️
อาทิตย์ 31
- 3 ม.ค.
17,990 ฿
อาทิตย์ 31
- 3 ม.ค.
17,990 ฿
อังคาร 2
- 5 ม.ค.
13,990 ฿
4 ที่สุดท้าย❗️
พุธ 3
- 6 ม.ค.
13,990 ฿

 เต็ม 

พฤหัส 4
- 7 ม.ค.
14,990 ฿
ศุกร์ 5
- 8 ม.ค.
14,990 ฿
เสาร์ 6
- 9 ม.ค.
14,990 ฿
อาทิตย์ 7
- 10 ม.ค.
13,990 ฿
จันทร์ 8
- 11 ม.ค.
12,990 ฿
อังคาร 9
- 12 ม.ค.
12,990 ฿
พุธ 10
- 13 ม.ค.
13,990 ฿
พฤหัส 11
- 14 ม.ค.
14,990 ฿
ศุกร์ 12
- 15 ม.ค.
14,990 ฿
เสาร์ 13
- 16 ม.ค.
14,990 ฿
อาทิตย์ 14
- 17 ม.ค.
13,990 ฿
จันทร์ 15
- 18 ม.ค.
12,990 ฿
อังคาร 16
- 19 ม.ค.
12,990 ฿
พุธ 17
- 20 ม.ค.
13,990 ฿
พฤหัส 18
- 21 ม.ค.
14,990 ฿
ศุกร์ 19
- 22 ม.ค.
14,990 ฿
เสาร์ 20
- 23 ม.ค.
14,990 ฿
อาทิตย์ 21
- 24 ม.ค.
13,990 ฿

 เต็ม 

อังคาร 23
- 26 ม.ค.
12,990 ฿
อังคาร 23
- 26 ม.ค.
12,990 ฿
ศุกร์ 26
- 29 ม.ค.
14,990 ฿
เสาร์ 27
- 30 ม.ค.
14,990 ฿
อาทิตย์ 28
- 31 ม.ค.
13,990 ฿
อังคาร 30
- 2 ก.พ.
12,990 ฿
พุธ 31
- 3 ก.พ.
13,990 ฿
ศุกร์ 2
- 5 ก.พ.
14,990 ฿
เสาร์ 3
- 6 ก.พ.
14,990 ฿
อาทิตย์ 4
- 7 ก.พ.
13,990 ฿
อังคาร 6
- 9 ก.พ.
12,990 ฿
พุธ 7
- 10 ก.พ.
13,990 ฿
ศุกร์ 9
- 12 ก.พ.
14,990 ฿
เสาร์ 10
- 13 ก.พ.
14,990 ฿
อาทิตย์ 11
- 14 ก.พ.
13,990 ฿
อังคาร 13
- 16 ก.พ.
12,990 ฿
พุธ 14
- 17 ก.พ.
13,990 ฿
ศุกร์ 16
- 19 ก.พ.
14,990 ฿
เสาร์ 17
- 20 ก.พ.
14,990 ฿
อาทิตย์ 18
- 21 ก.พ.
13,990 ฿
อังคาร 20
- 23 ก.พ.
12,990 ฿
พุธ 21
- 24 ก.พ.
13,990 ฿
ศุกร์ 23
- 26 ก.พ.
15,990 ฿

 เต็ม 

เสาร์ 24
- 27 ก.พ.
15,990 ฿
อาทิตย์ 25
- 28 ก.พ.
14,990 ฿
อังคาร 27
- 1 มี.ค.
12,990 ฿
พุธ 28
- 2 มี.ค.
13,990 ฿
ศุกร์ 1
- 4 มี.ค.
14,990 ฿
เสาร์ 2
- 5 มี.ค.
14,990 ฿
อาทิตย์ 3
- 6 มี.ค.
13,990 ฿
อังคาร 5
- 8 มี.ค.
12,990 ฿
พุธ 6
- 9 มี.ค.
13,990 ฿
ศุกร์ 8
- 11 มี.ค.
14,990 ฿
เสาร์ 9
- 12 มี.ค.
14,990 ฿
อาทิตย์ 10
- 13 มี.ค.
13,990 ฿
อังคาร 12
- 15 มี.ค.
12,990 ฿
พุธ 13
- 16 มี.ค.
13,990 ฿
ศุกร์ 15
- 18 มี.ค.
14,990 ฿
เสาร์ 16
- 19 มี.ค.
14,990 ฿
อาทิตย์ 17
- 20 มี.ค.
13,990 ฿
อังคาร 19
- 22 มี.ค.
12,990 ฿
พุธ 20
- 23 มี.ค.
13,990 ฿
ศุกร์ 22
- 25 มี.ค.
14,990 ฿
เสาร์ 23
- 26 มี.ค.
14,990 ฿
อาทิตย์ 24
- 27 มี.ค.
13,990 ฿
อังคาร 26
- 29 มี.ค.
12,990 ฿
พุธ 27
- 30 มี.ค.
13,990 ฿
จันทร์ 1
- 4 ม.ค.
14,990 ฿

ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง

โปรแกรมทัวร์

DAY 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – Apec Park – สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – ซานตา มาริน่า

DAY 2 เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ล่องเรือกระด้ง

DAY 3 นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ – บานา ฮิลส์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สะพานมือยักษ์ – จัตุรัสแห่งดวงดาว

DAY 4 สวนมหัศจรรย์ – โบสถ์สีชมพู – ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต – สนามบินดานัง – สนามบินดอนเมือง

 

คลิกเลย

ปรึกษาเราได้ทันที!

รหัสทัวร์: PID2053
ติดต่อแฟลชทัวร์

สบายใจเมื่อจองทัวร์กับ FLASHTOUR

ดูแลท่านตั้งแต่เริ่มจนจบทริป

ให้คำปรึกษา, ดูแล, ช่วยเหลือท่าน เปรียบเสมือนเพื่อนร่วมทาง

คัดสรรแต่ทัวร์เกรด A

เราได้คัดเฉพาะทัวร์ที่คุ้มค่า คุ้มราคา และดีที่สุดให้กับผู้เดินทาง ผ่านประสบการณ์การทำทัวร์ของทีมงาน FLASHTOUR มาอย่างยาวนาน

รีวิวแน่น

มีลูกค้ามากกว่าพันคนที่ให้ความไว้วางใจจองทัวร์กับเรา

คุณอาจจะชอบทัวร์นี้

เราได้คัดสรรแพ็คเกจทัวร์ที่ท่านอาจจะชอบมาให้ ณ ด้านล่างนี้

คุณอาจจะชอบทัวร์นี้

เราได้คัดสรรแพ็คเกจทัวร์ที่ท่านอาจจะชอบมาให้ ณ ด้านล่างนี้

2053
เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลส์เต็มวัน (บินเช้า-กลับดึก)
เที่ยว "บานาฮิลส์" เต็มวัน รวมค่าเข้าและเครื่องเล่นสวนสนุก เช็คอินเมืองคัสตาร์ด "ฮอยอัน" เมืองมรดกโลก
10990
publish
4580
Vietnam – ทัวร์เวียดนาม

มีเรื่องสงสัย?

ปรึกษาเราได้ทันที!

ติดต่อแฟลชทัวร์

บ. แฟลชทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/10886​

Copyright © 2022 FLASHTOUR & TRAVEL CO.,LTD. All rights reserved​

MENU

หาแพ็คเกจทัวร์

เลือกช่วงวันเดินทาง และพิมพ์ไฮไลท์ที่ท่านต้องการแล้วกดค้นหาได้เลย!

เลือกช่วงเดินทาง

ติดต่อพี่เสือ
FLASHTOUR

แจ้งรหัสทัวร์: PID2053 ได้เลยฮับ!
ติดต่อแฟลชทัวร์

ติดต่อพี่เสือ FLASHTOUR

เรายินดีให้คำปรึกษา

แจ้งรหัสทัวร์: PID2053 ได้เลยฮับ!
ติดต่อแฟลชทัวร์

ไม่อยากพลาดทัวร์ดีๆ ?

พี่เสือแจ้งผ่านไลน์ให้เอง!