เมนู

โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIWAN มหานครแห่งเมืองสีสัน

ทัวร์รหัส: 2346
4 วัน
3 คืน
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ขอควารักวัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ถ่ายรูปกับตึกไทเป101
เที่ยวชมหมู่บ้านชาวประมงหลากสี

ไฮไลต์

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ขอควารักวัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ถ่ายรูปกับตึกไทเป101
เที่ยวชมหมู่บ้านชาวประมงหลากสี
แชร์ไว้กันลืม:

วันเดินทางและราคาทัวร์

พุธ 1
- 4 พ.ค.
17,999 ฿
ศุกร์ 3
- 6 พ.ค.
20,999 ฿
ศุกร์ 10
- 13 พ.ค.
18,999 ฿
4 ที่สุดท้าย❗️
อาทิตย์ 19
- 22 พ.ค.
14,999 ฿
5 ที่สุดท้าย❗️
พฤหัส 23
- 26 พ.ค.
18,999 ฿
พฤหัส 30
- 2 มิ.ย.
17,999 ฿
เสาร์ 1
- 4 มิ.ย.
19,999 ฿
จันทร์ 3
- 6 มิ.ย.
18,999 ฿
พฤหัส 20
- 23 มิ.ย.
17,999 ฿
พฤหัส 27
- 30 มิ.ย.
18,999 ฿
เสาร์ 29
- 2 ก.ค.
16,999 ฿

ชำระมัดจำ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน

โปรแกรมทัวร์

Day 1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถ่ังซ าจ๋ัง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์ มาร์เก็ต

Day 2 เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกช้ัน 89) • GERMANIUM • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต

Day 3 วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องส าอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาตเิย๋หลวิ่ • หมู่บ้าน ชาวประมงหลากสี • หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ิน • เมืองเถาหยวน

Day 4 สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

คลิกเลย

ปรึกษาเราได้ทันที!

รหัสทัวร์: PID2346
ติดต่อแฟลชทัวร์

สบายใจเมื่อจองทัวร์กับ FLASHTOUR

ดูแลท่านตั้งแต่เริ่มจนจบทริป

ให้คำปรึกษา, ดูแล, ช่วยเหลือท่าน เปรียบเสมือนเพื่อนร่วมทาง

คัดสรรแต่ทัวร์เกรด A

เราได้คัดเฉพาะทัวร์ที่คุ้มค่า คุ้มราคา และดีที่สุดให้กับผู้เดินทาง ผ่านประสบการณ์การทำทัวร์ของทีมงาน FLASHTOUR มาอย่างยาวนาน

รีวิวแน่น

มีลูกค้ามากกว่าพันคนที่ให้ความไว้วางใจจองทัวร์กับเรา

คุณอาจจะชอบทัวร์นี้

เราได้คัดสรรแพ็คเกจทัวร์ที่ท่านอาจจะชอบมาให้ ณ ด้านล่างนี้

คุณอาจจะชอบทัวร์นี้

เราได้คัดสรรแพ็คเกจทัวร์ที่ท่านอาจจะชอบมาให้ ณ ด้านล่างนี้

2346
ทัวร์ ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIWAN มหานครแห่งเมืองสีสัน
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ขอควารักวัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
14999
publish
ทัวร์ ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIWAN มหานครแห่งเมืองสีสัน

มีเรื่องสงสัย?

ปรึกษาเราได้ทันที!

ติดต่อแฟลชทัวร์

บ. แฟลชทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/10886​

Copyright © 2022 FLASHTOUR & TRAVEL CO.,LTD. All rights reserved​

MENU

หาแพ็คเกจทัวร์

เลือกช่วงวันเดินทาง และพิมพ์ไฮไลท์ที่ท่านต้องการแล้วกดค้นหาได้เลย!

เลือกช่วงเดินทาง

ติดต่อพี่เสือ
FLASHTOUR

แจ้งรหัสทัวร์: PID2346 ได้เลยฮับ!
ติดต่อแฟลชทัวร์

ติดต่อพี่เสือ FLASHTOUR

เรายินดีให้คำปรึกษา

แจ้งรหัสทัวร์: PID2346 ได้เลยฮับ!
ติดต่อแฟลชทัวร์

ไม่อยากพลาดทัวร์ดีๆ ?

พี่เสือแจ้งผ่านไลน์ให้เอง!