เมนู

โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIWAN นั่งกระเช้าเหมาคงชมธรรมชาติเกาะไต้หวัน

ทัวร์รหัส: 2601
4 วัน
3 คืน
ถ่ายรูปกับตึกไทเป101 วัดหลงซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ช้อปปิ้งจุใจ..ตลาดซีเหมินติง ตลาดซื่อหลิน กลอเรียเอ้าท์เลท
เที่ยวชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เที่ยวอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
เดินซีเหมินติงไนท์มาเก็ต

ไฮไลต์

ถ่ายรูปกับตึกไทเป101 วัดหลงซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ช้อปปิ้งจุใจ..ตลาดซีเหมินติง ตลาดซื่อหลิน กลอเรียเอ้าท์เลท
เที่ยวชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เที่ยวอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
เดินซีเหมินติงไนท์มาเก็ต
แชร์ไว้กันลืม:

วันเดินทางและราคาทัวร์

พฤหัส 25
- 28 เม.ย.
20,999 ฿
อาทิตย์ 19
- 22 พ.ค.
19,999 ฿
อาทิตย์ 26
- 29 พ.ค.
19,999 ฿
อาทิตย์ 2
- 5 มิ.ย.
17,999 ฿
อาทิตย์ 23
- 26 มิ.ย.
18,999 ฿
อาทิตย์ 30
- 3 ก.ค.
18,999 ฿

ชำระมัดจำ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน

โปรแกรมทัวร์

Day 1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน

Day 2 เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาตเิหยห่ ลิ่ว • หมู่บ้าน ชาวประมงหลากสี• หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟิน • เมืองไทเป • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

Day 3 นั่งกระเช้าเหมาคง • Germanium • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขนึ้ ตึกช้ัน 89th) • ตลาดซื่อ หลินไนท์มาร์เก็ต • ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

Day 4 วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องส าอาง • เมืองเถาหยวน • กลอเรีย เอ้าท์เล็ต • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ

 

คลิกเลย

ปรึกษาเราได้ทันที!

รหัสทัวร์: PID2601
ติดต่อแฟลชทัวร์

สบายใจเมื่อจองทัวร์กับ FLASHTOUR

ดูแลท่านตั้งแต่เริ่มจนจบทริป

ให้คำปรึกษา, ดูแล, ช่วยเหลือท่าน เปรียบเสมือนเพื่อนร่วมทาง

คัดสรรแต่ทัวร์เกรด A

เราได้คัดเฉพาะทัวร์ที่คุ้มค่า คุ้มราคา และดีที่สุดให้กับผู้เดินทาง ผ่านประสบการณ์การทำทัวร์ของทีมงาน FLASHTOUR มาอย่างยาวนาน

รีวิวแน่น

มีลูกค้ามากกว่าพันคนที่ให้ความไว้วางใจจองทัวร์กับเรา

คุณอาจจะชอบทัวร์นี้

เราได้คัดสรรแพ็คเกจทัวร์ที่ท่านอาจจะชอบมาให้ ณ ด้านล่างนี้

คุณอาจจะชอบทัวร์นี้

เราได้คัดสรรแพ็คเกจทัวร์ที่ท่านอาจจะชอบมาให้ ณ ด้านล่างนี้

2601
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIWAN นั่งกระเช้าเหมาคงชมธรรมชาติเกาะไต้หวัน
ถ่ายรูปกับตึกไทเป101 วัดหลงซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ช้อปปิ้งจุใจ..ตลาดซีเหมินติง ตลาดซื่อหลิน กลอเรียเอ้าท์เลท
17999
publish
12326
Taiwan – ทัวร์ไต้หวัน

มีเรื่องสงสัย?

ปรึกษาเราได้ทันที!

ติดต่อแฟลชทัวร์

บ. แฟลชทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/10886​

Copyright © 2022 FLASHTOUR & TRAVEL CO.,LTD. All rights reserved​

MENU

หาแพ็คเกจทัวร์

เลือกช่วงวันเดินทาง และพิมพ์ไฮไลท์ที่ท่านต้องการแล้วกดค้นหาได้เลย!

เลือกช่วงเดินทาง

ติดต่อพี่เสือ
FLASHTOUR

แจ้งรหัสทัวร์: PID2601 ได้เลยฮับ!
ติดต่อแฟลชทัวร์

ติดต่อพี่เสือ FLASHTOUR

เรายินดีให้คำปรึกษา

แจ้งรหัสทัวร์: PID2601 ได้เลยฮับ!
ติดต่อแฟลชทัวร์

ไม่อยากพลาดทัวร์ดีๆ ?

พี่เสือแจ้งผ่านไลน์ให้เอง!