เมนู

โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรยย์ TAIWAN เที่ยว 2 อุทยาน

ทัวร์รหัส: 2366
5 วัน
4 คืน
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ขอความรักวัดหลงซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วฟิน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเหวินหวู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านชาวประมงหลากสี
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เที่ยวชมอุทยานเย่หลิ่ว
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101

ไฮไลต์

ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ขอความรักวัดหลงซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วฟิน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเหวินหวู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านชาวประมงหลากสี
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เที่ยวชมอุทยานเย่หลิ่ว
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
แชร์ไว้กันลืม:

วันเดินทางและราคาทัวร์

พฤหัส 20
- 24 มิ.ย.
19,999 ฿
ศุกร์ 28
- 2 ก.ค.
21,999 ฿
พฤหัส 4
- 8 ก.ค.
20,999 ฿
เสาร์ 6
- 10 ก.ค.
20,999 ฿
พฤหัส 18
- 22 ก.ค.
20,999 ฿
เสาร์ 20
- 24 ก.ค.
22,999 ฿
พฤหัส 25
- 29 ก.ค.
22,999 ฿
เสาร์ 27
- 31 ก.ค.
22,999 ฿
พฤหัส 1
- 5 ส.ค.
20,999 ฿
เสาร์ 3
- 7 ส.ค.
19,999 ฿
พฤหัส 8
- 12 ส.ค.
21,999 ฿
เสาร์ 10
- 14 ส.ค.
22,999 ฿
พุธ 14
- 18 ส.ค.
18,999 ฿
พฤหัส 22
- 26 ส.ค.
20,999 ฿
พฤหัส 29
- 2 ก.ย.
20,999 ฿

ชำระมัดจำ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน

โปรแกรมทัวร์

Day 1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถ่ังซ าจ๋ัง • ชิมชาอู่หลง • เมืองเจียอี้ • ตลาดเห วินฮวาไนท์มาร์เก็ต

Day 2 นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง

Day 3 เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกช้ัน 89th) Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

Day 4 วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องส าอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาตเิหยห่ ลิ่ว • ถ่ายรูปกับ หมู่บ้านชาวประมงหลากสี• หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟนิ • เมืองเถาหยวน

Day 5 สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

คลิกเลย

ปรึกษาเราได้ทันที!

รหัสทัวร์: PID2366
ติดต่อแฟลชทัวร์

สบายใจเมื่อจองทัวร์กับ FLASHTOUR

ดูแลท่านตั้งแต่เริ่มจนจบทริป

ให้คำปรึกษา, ดูแล, ช่วยเหลือท่าน เปรียบเสมือนเพื่อนร่วมทาง

คัดสรรแต่ทัวร์เกรด A

เราได้คัดเฉพาะทัวร์ที่คุ้มค่า คุ้มราคา และดีที่สุดให้กับผู้เดินทาง ผ่านประสบการณ์การทำทัวร์ของทีมงาน FLASHTOUR มาอย่างยาวนาน

รีวิวแน่น

มีลูกค้ามากกว่าพันคนที่ให้ความไว้วางใจจองทัวร์กับเรา

คุณอาจจะชอบทัวร์นี้

เราได้คัดสรรแพ็คเกจทัวร์ที่ท่านอาจจะชอบมาให้ ณ ด้านล่างนี้

คุณอาจจะชอบทัวร์นี้

เราได้คัดสรรแพ็คเกจทัวร์ที่ท่านอาจจะชอบมาให้ ณ ด้านล่างนี้

2366
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรยย์ TAIWAN เที่ยว 2 อุทยาน
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ขอความรักวัดหลงซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วฟิน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเหวินหวู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านชาวประมงหลากสี
18999
publish
12326
Taiwan – ทัวร์ไต้หวัน

MENU

หาแพ็คเกจทัวร์

เลือกช่วงวันเดินทาง และพิมพ์ไฮไลท์ที่ท่านต้องการแล้วกดค้นหาได้เลย!

เลือกช่วงเดินทาง

ติดต่อพี่เสือ
FLASHTOUR

แจ้งรหัสทัวร์: PID2366 ได้เลยฮับ!
ติดต่อแฟลชทัวร์

ติดต่อพี่เสือ FLASHTOUR

เรายินดีให้คำปรึกษา

แจ้งรหัสทัวร์: PID2366 ได้เลยฮับ!
ติดต่อแฟลชทัวร์

ไม่อยากพลาดทัวร์ดีๆ ?

พี่เสือแจ้งผ่านไลน์ให้เอง!