เมนู

โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ยุโรป เบเนลักซ์ กับ เมืองแปลก บาเรล์-นัสเซา บาเรล์-เฮร์ตโท 8วัน 5คืน โดยสายการบิน Singapore Airlines (SQ)

ทัวร์รหัส: 2228
8 วัน
5 คืน
บรัสเซลส์ – เกนต์ - บรูกก์ – ลักเซมเบิร์ก - เทรียร์ บรัสเซลส์ – เกนต์ - บรูกก์ – ลักเซมเบิร์ก - เทรียร์ – หมู่บ้านกีธูร์น – นั่งเรือหมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - อัมสเตอดัม - เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF (คณะเดินทางวันที่ 19-26 เมษายน และ 8-15 พฤษภาคม) – ล่องเรือหลังคากระจก - จัตุรัสดัมสแควร์ – รอตเตอร์ดัม - บาเรล์-นัสเซา บาเรล์-เฮร์ตโท
ชมเทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ
เที่ยวกรุงอัมสเตอดัม
ถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารโคโลญ

ไฮไลต์

บรัสเซลส์ – เกนต์ - บรูกก์ – ลักเซมเบิร์ก - เทรียร์ บรัสเซลส์ – เกนต์ - บรูกก์ – ลักเซมเบิร์ก - เทรียร์ – หมู่บ้านกีธูร์น – นั่งเรือหมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - อัมสเตอดัม - เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF (คณะเดินทางวันที่ 19-26 เมษายน และ 8-15 พฤษภาคม) – ล่องเรือหลังคากระจก - จัตุรัสดัมสแควร์ – รอตเตอร์ดัม - บาเรล์-นัสเซา บาเรล์-เฮร์ตโท
ชมเทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ
เที่ยวกรุงอัมสเตอดัม
ถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารโคโลญ
แชร์ไว้กันลืม:

วันเดินทางและราคาทัวร์

ศุกร์ 19
- 26 เม.ย.
69,900 ฿
9 ที่สุดท้าย❗️
พุธ 8
- 15 พ.ค.
69,900 ฿
2 ที่สุดท้าย❗️
ศุกร์ 17
- 24 พ.ค.
65,900 ฿
2 ที่สุดท้าย❗️
พุธ 22
- 29 พ.ค.
65,900 ฿
ศุกร์ 31
- 7 มิ.ย.
65,900 ฿
ศุกร์ 7
- 14 มิ.ย.
63,900 ฿
ศุกร์ 14
- 21 มิ.ย.
63,900 ฿
ศุกร์ 21
- 28 มิ.ย.
63,900 ฿

ชำระมัดจำ 40,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน

โปรแกรมทัวร์

Day 1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์

Day 2 สิงคโปร์ – บรัสเซลส์ – เกนต์ - บรูกก์ – ลักเซมเบิร์ก - เทรียร์

Day 3 เทรียร์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - โคโลญ

Day 4 โคโลญ – หมู่บ้ำนกีธูร์น – น่ังเรือหมู่บ้ำนกีธูร์น – หมู่บ้ำนชำวประมงโวเลนดัม – หมู่บ้านกังหันลม ซำนสคันส์ - อัมสเตอดัม

Day 5 อัมสเตอดัม - เทศกำลดอกไม้ KEUKENHOF (คณะ เดินทำงวันที่ 19-26 เมษำยน และ 8-15 พฤษภำคม) - อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคำกระจก - จัตุรัสดัมส แควร์

Day 6 อัมสเตอดัม – รอตเตอร์ดัม - บำเรล์-นัสเซำ บำเรล์- เฮร์ตโท - บรัสเซลส

Day 7 บรัสเซลส์– สิงคโปร์

Day 8 สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

คลิกเลย

ปรึกษาเราได้ทันที!

รหัสทัวร์: PID2228
ติดต่อแฟลชทัวร์

สบายใจเมื่อจองทัวร์กับ FLASHTOUR

ดูแลท่านตั้งแต่เริ่มจนจบทริป

ให้คำปรึกษา, ดูแล, ช่วยเหลือท่าน เปรียบเสมือนเพื่อนร่วมทาง

คัดสรรแต่ทัวร์เกรด A

เราได้คัดเฉพาะทัวร์ที่คุ้มค่า คุ้มราคา และดีที่สุดให้กับผู้เดินทาง ผ่านประสบการณ์การทำทัวร์ของทีมงาน FLASHTOUR มาอย่างยาวนาน

รีวิวแน่น

มีลูกค้ามากกว่าพันคนที่ให้ความไว้วางใจจองทัวร์กับเรา

คุณอาจจะชอบทัวร์นี้

เราได้คัดสรรแพ็คเกจทัวร์ที่ท่านอาจจะชอบมาให้ ณ ด้านล่างนี้

คุณอาจจะชอบทัวร์นี้

เราได้คัดสรรแพ็คเกจทัวร์ที่ท่านอาจจะชอบมาให้ ณ ด้านล่างนี้

2228
ทัวร์ยุโรป เบเนลักซ์ กับ เมืองแปลก บาเรล์-นัสเซา บาเรล์-เฮร์ตโท 8วัน 5คืน โดยสายการบิน Singapore Airlines (SQ)
บรัสเซลส์ – เกนต์ - บรูกก์ – ลักเซมเบิร์ก - เทรียร์ บรัสเซลส์ – เกนต์ - บรูกก์ – ลักเซมเบิร์ก - เทรียร์ – หมู่บ้านกีธูร์น – นั่งเรือหมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - อัมสเตอดัม - เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF (คณะเดินทางวันที่ 19-26 เมษายน และ 8-15 พฤษภาคม) – ล่องเรือหลังคากระจก - จัตุรัสดัมสแควร์ – รอตเตอร์ดัม - บาเรล์-นัสเซา บาเรล์-เฮร์ตโท
63900
publish
4945
Europe – ทัวร์ยุโรป

มีเรื่องสงสัย?

ปรึกษาเราได้ทันที!

ติดต่อแฟลชทัวร์

บ. แฟลชทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/10886​

Copyright © 2022 FLASHTOUR & TRAVEL CO.,LTD. All rights reserved​

MENU

หาแพ็คเกจทัวร์

เลือกช่วงวันเดินทาง และพิมพ์ไฮไลท์ที่ท่านต้องการแล้วกดค้นหาได้เลย!

เลือกช่วงเดินทาง

ติดต่อพี่เสือ
FLASHTOUR

แจ้งรหัสทัวร์: PID2228 ได้เลยฮับ!
ติดต่อแฟลชทัวร์

ติดต่อพี่เสือ FLASHTOUR

เรายินดีให้คำปรึกษา

แจ้งรหัสทัวร์: PID2228 ได้เลยฮับ!
ติดต่อแฟลชทัวร์

ไม่อยากพลาดทัวร์ดีๆ ?

พี่เสือแจ้งผ่านไลน์ให้เอง!