เมนู

โปรแกรมทัวร์

ทัวร์จีน อี๋ชาง จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน หุบเขาอวตาร (ไม่ลงร้าน)

ทัวร์รหัส: 2588
6 วัน
5 คืน
เที่ยวครบไฮไลท์ 2 อุทยานแห่งเมืองจางเจียเจี้ย ท้าทายความเสียวกับสะพานแก้ว และเช็คอินเมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
เที่ยวชมถ้ำประตูสวรรค์
เที่ยวชมเมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
ท้าทายความสูงสุดทางเดินกระจก

ไฮไลต์

เที่ยวครบไฮไลท์ 2 อุทยานแห่งเมืองจางเจียเจี้ย ท้าทายความเสียวกับสะพานแก้ว และเช็คอินเมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
เที่ยวชมถ้ำประตูสวรรค์
เที่ยวชมเมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
ท้าทายความสูงสุดทางเดินกระจก
แชร์ไว้กันลืม:

วันเดินทางและราคาทัวร์

พุธ 17
- 22 เม.ย.
24,990 ฿

 เต็ม 

ศุกร์ 19
- 24 เม.ย.
24,990 ฿

 เต็ม 

อาทิตย์ 21
- 26 เม.ย.
24,990 ฿

 เต็ม 

พุธ 24
- 29 เม.ย.
24,990 ฿

 เต็ม 

ศุกร์ 26
- 1 พ.ค.
25,990 ฿

 เต็ม 

อาทิตย์ 28
- 3 พ.ค.
25,990 ฿

 เต็ม 

พุธ 1
- 6 พ.ค.
25,990 ฿
1 ที่สุดท้าย❗️
ศุกร์ 3
- 8 พ.ค.
25,990 ฿

 เต็ม 

อาทิตย์ 5
- 10 พ.ค.
24,990 ฿
2 ที่สุดท้าย❗️
พุธ 8
- 13 พ.ค.
24,990 ฿
ศุกร์ 10
- 15 พ.ค.
24,990 ฿
อาทิตย์ 12
- 17 พ.ค.
24,990 ฿
3 ที่สุดท้าย❗️
พุธ 15
- 20 พ.ค.
24,990 ฿
13 ที่สุดท้าย❗️
ศุกร์ 17
- 22 พ.ค.
24,990 ฿
อาทิตย์ 19
- 24 พ.ค.
24,990 ฿
3 ที่สุดท้าย❗️
พุธ 22
- 27 พ.ค.
24,990 ฿
ศุกร์ 24
- 29 พ.ค.
24,990 ฿
15 ที่สุดท้าย❗️
อาทิตย์ 26
- 31 พ.ค.
24,990 ฿
13 ที่สุดท้าย❗️
พุธ 29
- 3 มิ.ย.
24,990 ฿
15 ที่สุดท้าย❗️
ศุกร์ 31
- 5 มิ.ย.
24,990 ฿
4 ที่สุดท้าย❗️
อาทิตย์ 2
- 7 มิ.ย.
23,990 ฿
พุธ 5
- 10 มิ.ย.
23,990 ฿
15 ที่สุดท้าย❗️
ศุกร์ 7
- 12 มิ.ย.
23,990 ฿

 เต็ม 

อาทิตย์ 9
- 14 มิ.ย.
23,990 ฿

 เต็ม 

พุธ 12
- 17 มิ.ย.
23,990 ฿
14 ที่สุดท้าย❗️
ศุกร์ 14
- 19 มิ.ย.
23,990 ฿
อาทิตย์ 16
- 21 มิ.ย.
23,990 ฿
พุธ 19
- 24 มิ.ย.
23,990 ฿
ศุกร์ 21
- 26 มิ.ย.
23,990 ฿
อาทิตย์ 23
- 28 มิ.ย.
23,990 ฿
15 ที่สุดท้าย❗️
พุธ 26
- 1 ก.ค.
23,990 ฿

 เต็ม 

ศุกร์ 28
- 3 ก.ค.
23,990 ฿
อาทิตย์ 30
- 5 ก.ค.
23,990 ฿
พุธ 3
- 8 ก.ค.
23,990 ฿

 เต็ม 

อาทิตย์ 7
- 12 ก.ค.
23,990 ฿
พุธ 10
- 15 ก.ค.
23,990 ฿
ศุกร์ 5
- 10 ก.ค.
23,990 ฿
ศุกร์ 12
- 17 ก.ค.
23,990 ฿
อาทิตย์ 14
- 19 ก.ค.
23,990 ฿
พุธ 17
- 22 ก.ค.
24,990 ฿
15 ที่สุดท้าย❗️
ศุกร์ 19
- 24 ก.ค.
24,990 ฿
อาทิตย์ 21
- 26 ก.ค.
24,990 ฿
พุธ 24
- 29 ก.ค.
23,990 ฿
ศุกร์ 26
- 31 ก.ค.
23,990 ฿
8 ที่สุดท้าย❗️
อาทิตย์ 28
- 2 ส.ค.
23,990 ฿
พุธ 31
- 5 ส.ค.
23,990 ฿
ศุกร์ 2
- 7 ส.ค.
23,990 ฿
อาทิตย์ 4
- 9 ส.ค.
23,990 ฿
พุธ 7
- 12 ส.ค.
23,990 ฿
ศุกร์ 9
- 14 ส.ค.
24,990 ฿
อาทิตย์ 11
- 16 ส.ค.
24,990 ฿
พุธ 14
- 19 ส.ค.
23,990 ฿
ศุกร์ 16
- 21 ส.ค.
23,990 ฿
อาทิตย์ 18
- 23 ส.ค.
23,990 ฿
พุธ 21
- 26 ส.ค.
23,990 ฿
ศุกร์ 23
- 28 ส.ค.
23,990 ฿
อาทิตย์ 25
- 30 ส.ค.
23,990 ฿
พุธ 28
- 2 ก.ย.
23,990 ฿
ศุกร์ 30
- 4 ก.ย.
23,990 ฿
อาทิตย์ 1
- 6 ก.ย.
23,990 ฿
10 ที่สุดท้าย❗️
พุธ 4
- 9 ก.ย.
23,990 ฿
ศุกร์ 6
- 11 ก.ย.
23,990 ฿
อาทิตย์ 8
- 13 ก.ย.
23,990 ฿
พุธ 11
- 16 ก.ย.
23,990 ฿
ศุกร์ 13
- 18 ก.ย.
23,990 ฿
อาทิตย์ 15
- 20 ก.ย.
23,990 ฿
5 ที่สุดท้าย❗️
พุธ 18
- 23 ก.ย.
23,990 ฿
ศุกร์ 20
- 25 ก.ย.
23,990 ฿
อาทิตย์ 22
- 27 ก.ย.
23,990 ฿

 เต็ม 

พุธ 25
- 30 ก.ย.
23,990 ฿
ศุกร์ 27
- 2 ต.ค.
23,990 ฿
อาทิตย์ 29
- 4 ต.ค.
23,990 ฿
พุธ 2
- 7 ต.ค.
24,990 ฿
ศุกร์ 4
- 9 ต.ค.
24,990 ฿
อาทิตย์ 6
- 11 ต.ค.
24,990 ฿
พุธ 9
- 14 ต.ค.
26,990 ฿
15 ที่สุดท้าย❗️
ศุกร์ 11
- 16 ต.ค.
26,990 ฿
อาทิตย์ 13
- 18 ต.ค.
25,990 ฿
พุธ 16
- 21 ต.ค.
25,990 ฿
ศุกร์ 18
- 23 ต.ค.
26,990 ฿
อาทิตย์ 20
- 25 ต.ค.
25,990 ฿
พุธ 23
- 28 ต.ค.
26,990 ฿
ศุกร์ 25
- 30 ต.ค.
26,990 ฿
อาทิตย์ 27
- 1 พ.ย.
26,990 ฿
พุธ 30
- 4 พ.ย.
26,990 ฿

ชำระมัดจำ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน

โปรแกรมทัวร์

Day 1 สนามบินดอนเมือง – เมืองอี้ชาง

Day 2 ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง – เขื่อนสามผาแม่น้ำแยงซีเกียง – บ้าน เกิดชวีหยวน – ถนนคนเดินเมืองอี้ชาง

Day 3 อุทยานจางเจียเจี้ย – ขึ้นลิฟต์แก้วไป่หลง – หุบเขาอวตารฮัลเลลู ย่าห์ – เทียนจื่อซาน – สะพานหนึ่งในใต้หล้า – เมืองฝูหรงเจิ้น – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น

Day 4 เมืองจางเจียเจี้ย – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – เขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำ ประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก

Day 5 สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย – เมืองอี้ชาง

Day 6 สนามบินซานเสีย – สนามบินดอนเมือง

คลิกเลย

ปรึกษาเราได้ทันที!

รหัสทัวร์: PID2588
ติดต่อแฟลชทัวร์

สบายใจเมื่อจองทัวร์กับ FLASHTOUR

ดูแลท่านตั้งแต่เริ่มจนจบทริป

ให้คำปรึกษา, ดูแล, ช่วยเหลือท่าน เปรียบเสมือนเพื่อนร่วมทาง

คัดสรรแต่ทัวร์เกรด A

เราได้คัดเฉพาะทัวร์ที่คุ้มค่า คุ้มราคา และดีที่สุดให้กับผู้เดินทาง ผ่านประสบการณ์การทำทัวร์ของทีมงาน FLASHTOUR มาอย่างยาวนาน

รีวิวแน่น

มีลูกค้ามากกว่าพันคนที่ให้ความไว้วางใจจองทัวร์กับเรา

คุณอาจจะชอบทัวร์นี้

เราได้คัดสรรแพ็คเกจทัวร์ที่ท่านอาจจะชอบมาให้ ณ ด้านล่างนี้

คุณอาจจะชอบทัวร์นี้

เราได้คัดสรรแพ็คเกจทัวร์ที่ท่านอาจจะชอบมาให้ ณ ด้านล่างนี้

2588
ทัวร์จีน อี๋ชาง จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน หุบเขาอวตาร (ไม่ลงร้าน)
เที่ยวครบไฮไลท์ 2 อุทยานแห่งเมืองจางเจียเจี้ย ท้าทายความเสียวกับสะพานแก้ว และเช็คอินเมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
23990
publish
15489
China – ทัวร์จีน

มีเรื่องสงสัย?

ปรึกษาเราได้ทันที!

ติดต่อแฟลชทัวร์

บ. แฟลชทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/10886​

Copyright © 2022 FLASHTOUR & TRAVEL CO.,LTD. All rights reserved​

MENU

หาแพ็คเกจทัวร์

เลือกช่วงวันเดินทาง และพิมพ์ไฮไลท์ที่ท่านต้องการแล้วกดค้นหาได้เลย!

เลือกช่วงเดินทาง

ติดต่อพี่เสือ
FLASHTOUR

แจ้งรหัสทัวร์: PID2588 ได้เลยฮับ!
ติดต่อแฟลชทัวร์

ติดต่อพี่เสือ FLASHTOUR

เรายินดีให้คำปรึกษา

แจ้งรหัสทัวร์: PID2588 ได้เลยฮับ!
ติดต่อแฟลชทัวร์

ไม่อยากพลาดทัวร์ดีๆ ?

พี่เสือแจ้งผ่านไลน์ให้เอง!