ค้นหาทัวร์ คลิก!

หาแพ็คเกจทัวร์

เลือกช่วงวันเดินทาง และพิมพ์ไฮไลท์ที่ท่านต้องการแล้วกดค้นหาได้เลย!

เลือกช่วงเดินทาง
/
เช็คพาสปอร์ตหมดอายุก่อนเดินทางคลิกปุ๊บรู้ปั๊บ

เช็คพาสปอร์ตหมดอายุก่อนเดินทางคลิกปุ๊บรู้ปั๊บ

วิธีเช็คพาสปอร์ตหมดอายุ

หลายคนอาจเคยสงสัยว่า พาสปอร์ตมีอายุการใช้งานจริงแค่ 4 ปี 6 เดือน 🤔 แล้วทำไมบนเล่มถึงระบุไว้ 5 ปี? 🤨 พร้อมโพยแบบดูวันหมดอายุไวๆ ก่อนเดินทางไปเที่ยว รับรองจึ้งแน่อน!

พาสปอร์ตมีอายุการใช้งานจริงแค่ 4 ปี 6 เดือน ทำไม…?

1. กฎของกรมการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO): กำหนดให้พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ เพื่อเผื่อกรณีฉุกเฉิน เช่น เที่ยวบินยกเลิก

2. สายการบิน: ส่วนใหญ่จะปฏิเสธผู้โดยสารที่มีพาสปอร์ตเหลืออายุน้อยกว่า 6 เดือน เพื่อป้องกันปัญหาถูกปรับจากด่านตรวจคนเข้าเมือง

แนะนำการนับวันแบบ “เดือนชนเดือน” ชัวร์สุด มีวันเผื่อเหลือเผื่อขาดให้เพิ่มเติม ตามนี้

ตัวอย่างการนับวันแบบ “เดือนชนเดือน” สำหรับทุกเดือน

มกราคม

 • เดินทางไปญี่ปุ่น 10-15 มกราคม 2568
 • นับ “เดือนชนเดือน”
  • 1 กุมภาพันธ์
  • 1 มีนาคม
  • 1 เมษายน
  • 1 พฤษภาคม
  • 1 มิถุนายน
  • 1 กรกฎาคม
  • 1 สิงหาคม
 • ผลลัพธ์: พาสปอร์ตต้องมีอายุการใช้งาน เกินวันที่ 1 สิงหาคม 2568

กุมภาพันธ์

 • เดินทางไปอังกฤษ 20-25 กุมภาพันธ์ 2568
 • นับ “เดือนชนเดือน”
  • 1 มีนาคม
  • 1 เมษายน
  • 1 พฤษภาคม
  • 1 มิถุนายน
  • 1 กรกฎาคม
  • 1 สิงหาคม
  • 1 กันยายน
 • ผลลัพธ์: พาสปอร์ตต้องมีอายุการใช้งาน เกินวันที่ 1 กันยายน 2568

มีนาคม

 • เดินทางไปอเมริกา 1-10 มีนาคม 2568
 • นับ “เดือนชนเดือน”
  • 1 เมษายน
  • 1 พฤษภาคม
  • 1 มิถุนายน
  • 1 กรกฎาคม
  • 1 สิงหาคม
  • 1 กันยายน
  • 1 ตุลาคม
 • ผลลัพธ์: พาสปอร์ตต้องมีอายุการใช้งาน เกินวันที่ 1 ตุลาคม 2568

เมษายน

 • เดินทางไปเกาหลี 15-20 เมษายน 2568
 • นับ “เดือนชนเดือน”
  • 1 พฤษภาคม
  • 1 มิถุนายน
  • 1 กรกฎาคม
  • 1 สิงหาคม
  • 1 กันยายน
  • 1 ตุลาคม
  • 1 พฤศจิกายน
 • ผลลัพธ์: พาสปอร์ตต้องมีอายุการใช้งาน เกินวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568

พฤษภาคม

 • เดินทางไปฝรั่งเศส 1-5 พฤษภาคม 2568
 • นับ “เดือนชนเดือน”
  • 1 มิถุนายน
  • 1 กรกฎาคม
  • 1 สิงหาคม
  • 1 กันยายน
  • 1 ตุลาคม
  • 1 พฤศจิกายน
  • 1 ธันวาคม
 • ผลลัพธ์: พาสปอร์ตต้องมีอายุการใช้งาน เกินวันที่ 1 ธันวาคม 2568

มิถุนายน

 • เดินทางไปเยอรมนี 10-15 มิถุนายน 2568
 • นับ “เดือนชนเดือน” ครบ 6 เดือน:
  • 1 กรกฎาคม
  • 1 สิงหาคม
  • 1 กันยายน
  • 1 ตุลาคม
  • 1 พฤศจิกายน
  • 1 ธันวาคม
  • 1 มกราคม 2569
 • ผลลัพธ์: พาสปอร์ตต้องมีอายุการใช้งาน เกินวันที่ 1 มกราคม 2569

กรกฎาคม

 • เดินทางไปอิตาลี 20-25 กรกฎาคม 2568
 • นับ “เดือนชนเดือน” ครบ 6 เดือน:
  • 1 สิงหาคม
  • 1 กันยายน
  • 1 ตุลาคม
  • 1 พฤศจิกายน
  • 1 ธันวาคม
  • 1 มกราคม 2569
  • 1 กุมภาพันธ์ 2569
 • ผลลัพธ์: พาสปอร์ตต้องมีอายุการใช้งาน เกินวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569

สิงหาคม

 • เดินทางไปสเปน 1-5 สิงหาคม 2568
 • นับ “เดือนชนเดือน” ครบ 6 เดือน:
  • 1 กันยายน
  • 1 ตุลาคม
  • 1 พฤศจิกายน
  • 1 ธันวาคม
  • 1 มกราคม 2569
  • 1 กุมภาพันธ์ 2569
  • 1 มีนาคม 2569
 • ผลลัพธ์: พาสปอร์ตต้องมีอายุการใช้งาน เกินวันที่ 1 มีนาคม 2569

กันยายน

 • เดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ 10-15 กันยายน 2568
 • นับ “เดือนชนเดือน” ครบ 6 เดือน:
  • 1 ตุลาคม
  • 1 พฤศจิกายน
  • 1 ธันวาคม
  • 1 มกราคม 2569
  • 1 กุมภาพันธ์ 2569
  • 1 มีนาคม 2569
  • 1 เมษายน 2569
 • ผลลัพธ์: พาสปอร์ตต้องมีอายุการใช้งาน เกินวันที่ 1 เมษายน 2569

ตุลาคม

 • เดินทางไปออสเตรเลีย 20-25 ตุลาคม 2568
 • นับ “เดือนชนเดือน” ครบ 6 เดือน:
  • 1 พฤศจิกายน
  • 1 ธันวาคม
  • 1 มกราคม 2569
  • 1 กุมภาพันธ์ 2569
  • 1 มีนาคม 2569
  • 1 เมษายน 2569
  • 1 พฤษภาคม 2569
 • ผลลัพธ์: พาสปอร์ตต้องมีอายุการใช้งาน เกินวันที่ 1 พฤษภาคม 2569

พฤศจิกายน

 • เดินทางไปนิวซีแลนด์ 1-5 พฤศจิกายน 2568
 • นับ “เดือนชนเดือน” ครบ 6 เดือน:
  • 1 ธันวาคม
  • 1 มกราคม 2569
  • 1 กุมภาพันธ์ 2569
  • 1 มีนาคม 2569
  • 1 เมษายน 2569
  • 1 พฤษภาคม 2569
  • 1 มิถุนายน 2569
 • ผลลัพธ์: พาสปอร์ตต้องมีอายุการใช้งาน เกินวันที่ 1 มิถุนายน 2569

ธันวาคม

 • เดินทางไปแคนาดา 10-15 ธันวาคม 2568
 • นับ “เดือนชนเดือน” ครบ 6 เดือน:
  • 1 มกราคม 2569
  • 1 กุมภาพันธ์ 2569
  • 1 มีนาคม 2569
  • 1 เมษายน 2569
  • 1 พฤษภาคม 2569
  • 1 มิถุนายน 2569
  • 1 กรกฏาคม 2569
 • ผลลัพธ์: พาสปอร์ตต้องมีอายุการใช้งาน เกินวันที่ 1 กรกฏาคม 2569

พาสปอร์ตใกล้หมดอายุทำยังไง?

มีทางออก 2 ทาง

1. 💪 ลุยทำพาสปอร์ตใหม่!

 • ใช้เวลา 2 วันทำการ (แบบปกติ)
 • สะดวก จองคิวออนไลน์ล่วงหน้าได้
 • ค่าธรรมเนียม:
  • 1,000 บาท (แบบปกติ)
  • 2,000 บาท (แบบด่วน 1 วัน)
  • 3,000 บาท (แบบด่วนพิเศษ รับเล่มภายในวันเดียว)

2. 🧐 เช็คเงื่อนไขประเทศปลายทาง

 • บางประเทศใจดีอายุพาสปอร์ตต่ำกว่า 6 เดือน (เช็คให้ดี)
 • ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดกับสถานทูตหรือสถานกงสุล

💡 คำแนะนำจากพี่เสือ

 • 🗓️ เช็ควันหมดอายุพาสปอร์ตก่อนจองทัวร์หรือตั๋วเครื่องบิน เผื่อเวลาทำพาสปอร์ตใหม่ 1-2 เดือน
 • ✈️ ตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าประเทศปลายทาง เผื่อกรณีประเทศปลายทางมีกฎเกณฑ์เฉพาะ
 • 🆘 กรณีฉุกเฉิน ติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นๆ

อ่านบทความต่อพาสปอร์ตผ่านตู้ KIOSK กัน คลิก !

พี่เสือหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับ 😊 และถ้าอยากให้พี่เสือแนะนำเรื่องอะไรเพิ่มเติมสามารถติดต่อกันเข้ามา หรือแว่บเข้ามาดูแพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศได้ที่ www.flashtour.co ได้เลย

คุณอาจจะชอบบทความนี้:

สบายใจเมื่อจองทัวร์กับ FLASHTOUR

ดูแลท่านตั้งแต่เริ่มจนจบทริป

ให้คำปรึกษา, ดูแล, ช่วยเหลือท่าน เปรียบเสมือนเพื่อนร่วมทาง

คัดสรรแต่ทัวร์เกรด A

เราได้คัดเฉพาะทัวร์ที่คุ้มค่า คุ้มราคา และดีที่สุดให้กับผู้เดินทาง ผ่านประสบการณ์การทำทัวร์ของทีมงาน FLASHTOUR มาอย่างยาวนาน

ทีมงานประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป

FLASHTOUR คัดแต่ทีมงานที่มีความเช่ียวชาญในงานบริการท่องเท่ียว และมีประสบการณ์มาเพื่อบริการท่านในระดับมืออาชีพ

มีเรื่องสงสัย?

ปรึกษาเราได้ทันที!

ติดต่อแฟลชทัวร์

บ. แฟลชทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/10886​

Copyright © 2022 FLASHTOUR & TRAVEL CO.,LTD. All rights reserved​

MENU

หาแพ็คเกจทัวร์

เลือกช่วงวันเดินทาง และพิมพ์ไฮไลท์ที่ท่านต้องการแล้วกดค้นหาได้เลย!

เลือกช่วงเดินทาง

ติดต่อพี่เสือ FLASHTOUR

เรายินดีให้คำปรึกษา

ติดต่อแฟลชทัวร์

ไม่อยากพลาดทัวร์ดีๆ ?

พี่เสือแจ้งผ่านไลน์ให้เอง!