ค้นหาทัวร์ คลิก!

หาแพ็คเกจทัวร์

เลือกช่วงวันเดินทาง และพิมพ์ไฮไลท์ที่ท่านต้องการแล้วกดค้นหาได้เลย!

เลือกช่วงเดินทาง
ทัวร์บานาฮิลล์
พักบนโรงแรมหรูบนยอดเขาบาน่าฮิลล์ สัมผัสบรรยากาศที่สวยงามยามค่ำคืนของหมู่บ้านฝรั่งเศส

เลือกไฮไลต์ (Hi-light)

เลือกเส้นทาง

แพ็คเกจทัวร์บานาฮิลล์
พักบนโรงแรมหรูบนยอดเขาบาน่าฮิลล์ สัมผัสบรรยากาศที่สวยงามยามค่ำคืนของหมู่บ้านฝรั่งเศส
เส้นทาง/ไฮไลต์

เลือกไฮไลต์ (Hi-light)

ตัวกรอง
ช่วงเดินทาง
เลือกช่วงเดินทาง
สายการบิน
เลือกสายการบิน
จำนวนคืนที่พักโรงแรม
Night: Checkbox – Hilight
ช่วงราคา
Price: Check Range
เลือกช่วงเดินทาง
PID2967

วันออกเดินทาง

พฤหัส, 4 ก.ค.
15,900 ฿
พฤหัส, 11 ก.ค.
16,900 ฿
ศุกร์, 19 ก.ค.
17,900 ฿
เสาร์, 20 ก.ค.
17,900 ฿
เสาร์, 27 ก.ค.
18,900 ฿
ศุกร์, 9 ส.ค.
18,900 ฿
พฤหัส, 22 ส.ค.
15,900 ฿
พฤหัส, 29 ส.ค.
15,900 ฿
พฤหัส, 5 ก.ย.
15,900 ฿
พฤหัส, 12 ก.ย.
15,900 ฿
พฤหัส, 19 ก.ย.
15,900 ฿
พฤหัส, 26 ก.ย.
15,900 ฿
ศุกร์, 4 ต.ค.
15,900 ฿
เสาร์, 12 ต.ค.
18,900 ฿
พฤหัส, 17 ต.ค.
15,900 ฿
ศุกร์, 18 ต.ค.
15,900 ฿
PID2866

วันออกเดินทาง

พฤหัส, 23 พ.ค.
15,888 ฿
พฤหัส, 30 พ.ค.
15,888 ฿
พฤหัส, 6 มิ.ย.
13,888 ฿

เต็ม

เสาร์, 15 มิ.ย.
15,888 ฿
พฤหัส, 20 มิ.ย.
14,888 ฿
2 ที่สุดท้าย❗️
พฤหัส, 27 มิ.ย.
15,888 ฿
พฤหัส, 4 ก.ค.
15,888 ฿

เต็ม

พฤหัส, 11 ก.ค.
15,888 ฿
เสาร์, 27 ก.ค.
16,888 ฿
พฤหัส, 8 ส.ค.
15,888 ฿
เสาร์, 10 ส.ค.
16,888 ฿
พฤหัส, 15 ส.ค.
15,888 ฿
พฤหัส, 22 ส.ค.
15,888 ฿
พฤหัส, 29 ส.ค.
15,888 ฿
เสาร์, 7 ก.ย.
15,888 ฿
เสาร์, 14 ก.ย.
14,888 ฿
เสาร์, 21 ก.ย.
15,888 ฿
เสาร์, 28 ก.ย.
15,888 ฿
พฤหัส, 3 ต.ค.
15,888 ฿
เสาร์, 5 ต.ค.
15,888 ฿
ศุกร์, 11 ต.ค.
16,888 ฿
พฤหัส, 17 ต.ค.
15,888 ฿
เสาร์, 19 ต.ค.
15,888 ฿
PID2867

วันออกเดินทาง

เสาร์, 25 พ.ค.
15,888 ฿
ศุกร์, 31 พ.ค.
15,888 ฿

เต็ม

พฤหัส, 13 มิ.ย.
15,888 ฿
เสาร์, 22 มิ.ย.
15,888 ฿
เสาร์, 29 มิ.ย.
15,888 ฿
เสาร์, 13 ก.ค.
15,888 ฿
พฤหัส, 18 ก.ค.
16,888 ฿
เสาร์, 20 ก.ค.
16,888 ฿

เต็ม

เสาร์, 10 ส.ค.
16,888 ฿
เสาร์, 17 ส.ค.
15,888 ฿
เสาร์, 31 ส.ค.
15,888 ฿
พฤหัส, 12 ก.ย.
15,888 ฿
พฤหัส, 19 ก.ย.
13,888 ฿
พฤหัส, 26 ก.ย.
15,888 ฿
พฤหัส, 3 ต.ค.
15,888 ฿
เสาร์, 5 ต.ค.
15,888 ฿
พฤหัส, 10 ต.ค.
16,888 ฿
เสาร์, 12 ต.ค.
16,888 ฿
ศุกร์, 18 ต.ค.
15,888 ฿
เสาร์, 19 ต.ค.
15,888 ฿
เสาร์, 19 ต.ค.
15,888 ฿
PID2868

วันออกเดินทาง

พฤหัส, 30 พ.ค.
10,888 ฿

เต็ม

พฤหัส, 6 มิ.ย.
9,888 ฿
ศุกร์, 14 มิ.ย.
9,888 ฿
13 ที่สุดท้าย❗️
พฤหัส, 20 มิ.ย.
9,888 ฿
พฤหัส, 4 ก.ค.
9,888 ฿

เต็ม

เสาร์, 6 ก.ค.
9,888 ฿
เสาร์, 13 ก.ค.
9,888 ฿
พฤหัส, 18 ก.ค.
10,888 ฿

เต็ม

พฤหัส, 25 ก.ค.
10,888 ฿
ศุกร์, 2 ส.ค.
9,888 ฿
พฤหัส, 8 ส.ค.
9,888 ฿
ศุกร์, 9 ส.ค.
10,888 ฿
พฤหัส, 15 ส.ค.
9,888 ฿
ศุกร์, 23 ส.ค.
9,888 ฿
ศุกร์, 30 ส.ค.
9,888 ฿
พฤหัส, 5 ก.ย.
9,888 ฿
ศุกร์, 6 ก.ย.
9,888 ฿
พฤหัส, 19 ก.ย.
9,888 ฿
พฤหัส, 26 ก.ย.
9,888 ฿
เสาร์, 28 ก.ย.
9,888 ฿
พฤหัส, 3 ต.ค.
9,888 ฿
พฤหัส, 10 ต.ค.
11,888 ฿
PID2887

วันออกเดินทาง

ศุกร์, 7 มิ.ย.
12,999 ฿
ศุกร์, 21 มิ.ย.
12,999 ฿
PID2888

วันออกเดินทาง

พฤหัส, 23 พ.ค.
13,999 ฿
ศุกร์, 31 พ.ค.
15,999 ฿
พฤหัส, 6 มิ.ย.
13,999 ฿
ศุกร์, 14 มิ.ย.
13,999 ฿
ศุกร์, 21 มิ.ย.
13,999 ฿
ศุกร์, 28 มิ.ย.
13,999 ฿
PID2625

วันออกเดินทาง

พฤหัส, 23 พ.ค.
16,999 ฿
ศุกร์, 24 พ.ค.
16,999 ฿
เสาร์, 25 พ.ค.
16,999 ฿

เต็ม

พฤหัส, 30 พ.ค.
18,999 ฿
ศุกร์, 31 พ.ค.
18,999 ฿
เสาร์, 1 มิ.ย.
16,999 ฿
พฤหัส, 6 มิ.ย.
16,999 ฿
ศุกร์, 7 มิ.ย.
16,999 ฿
พฤหัส, 13 มิ.ย.
16,999 ฿
ศุกร์, 14 มิ.ย.
16,999 ฿
พฤหัส, 20 มิ.ย.
16,999 ฿
ศุกร์, 21 มิ.ย.
16,999 ฿
พฤหัส, 27 มิ.ย.
16,999 ฿
ศุกร์, 28 มิ.ย.
16,999 ฿
พฤหัส, 4 ก.ค.
16,999 ฿
ศุกร์, 5 ก.ค.
16,999 ฿
พฤหัส, 11 ก.ค.
16,999 ฿
ศุกร์, 12 ก.ค.
16,999 ฿
ศุกร์, 19 ก.ค.
19,999 ฿
เสาร์, 20 ก.ค.
19,999 ฿
ศุกร์, 26 ก.ค.
19,999 ฿
เสาร์, 27 ก.ค.
19,999 ฿
พฤหัส, 1 ส.ค.
16,999 ฿
ศุกร์, 2 ส.ค.
16,999 ฿
เสาร์, 10 ส.ค.
19,999 ฿
พฤหัส, 15 ส.ค.
16,999 ฿
พฤหัส, 22 ส.ค.
16,999 ฿
พฤหัส, 29 ส.ค.
16,999 ฿
พฤหัส, 5 ก.ย.
16,999 ฿
ศุกร์, 6 ก.ย.
16,999 ฿
พฤหัส, 12 ก.ย.
16,999 ฿
ศุกร์, 13 ก.ย.
16,999 ฿
พฤหัส, 19 ก.ย.
16,999 ฿
ศุกร์, 20 ก.ย.
16,999 ฿
พฤหัส, 26 ก.ย.
16,999 ฿
ศุกร์, 27 ก.ย.
15,999 ฿
PID2716

วันออกเดินทาง

พฤหัส, 6 มิ.ย.
14,900 ฿

เต็ม

พฤหัส, 20 มิ.ย.
14,900 ฿

เต็ม

พฤหัส, 27 มิ.ย.
14,900 ฿
14 ที่สุดท้าย❗️
พฤหัส, 4 ก.ค.
15,900 ฿
พฤหัส, 11 ก.ค.
16,900 ฿
ศุกร์, 19 ก.ค.
17,900 ฿
เสาร์, 20 ก.ค.
17,900 ฿
เสาร์, 27 ก.ค.
18,900 ฿
ศุกร์, 9 ส.ค.
18,900 ฿
พฤหัส, 22 ส.ค.
15,900 ฿
พฤหัส, 29 ส.ค.
15,900 ฿
พฤหัส, 5 ก.ย.
15,900 ฿
พฤหัส, 12 ก.ย.
15,900 ฿
พฤหัส, 19 ก.ย.
15,900 ฿
พฤหัส, 26 ก.ย.
15,900 ฿
PID2643

วันออกเดินทาง

ศุกร์, 7 มิ.ย.
13,999 ฿

เต็ม

ศุกร์, 14 มิ.ย.
13,999 ฿
ศุกร์, 21 มิ.ย.
13,999 ฿
ศุกร์, 28 มิ.ย.
13,999 ฿
ศุกร์, 12 ก.ค.
13,999 ฿
PID2606

วันออกเดินทาง

เสาร์, 1 มิ.ย.
13,990 ฿
10 ที่สุดท้าย❗️
พฤหัส, 6 มิ.ย.
13,990 ฿
1 ที่สุดท้าย❗️
ศุกร์, 7 มิ.ย.
13,990 ฿
3 ที่สุดท้าย❗️
พฤหัส, 13 มิ.ย.
13,990 ฿
6 ที่สุดท้าย❗️
เสาร์, 15 มิ.ย.
13,990 ฿

เต็ม

ศุกร์, 21 มิ.ย.
14,990 ฿
เสาร์, 22 มิ.ย.
14,990 ฿
พฤหัส, 27 มิ.ย.
14,990 ฿
ศุกร์, 28 มิ.ย.
14,990 ฿
เสาร์, 29 มิ.ย.
14,990 ฿
พฤหัส, 4 ก.ค.
13,990 ฿
ศุกร์, 5 ก.ค.
13,990 ฿
เสาร์, 6 ก.ค.
13,990 ฿
ศุกร์, 12 ก.ค.
13,990 ฿

เต็ม

เสาร์, 13 ก.ค.
13,990 ฿
พฤหัส, 18 ก.ค.
15,990 ฿
เสาร์, 20 ก.ค.
16,990 ฿
อาทิตย์, 21 ก.ค.
13,990 ฿
พฤหัส, 25 ก.ค.
15,990 ฿
อาทิตย์, 28 ก.ค.
13,990 ฿

เต็ม

พฤหัส, 1 ส.ค.
14,990 ฿
พฤหัส, 8 ส.ค.
15,990 ฿
เสาร์, 10 ส.ค.
15,990 ฿
อาทิตย์, 11 ส.ค.
15,990 ฿
พฤหัส, 15 ส.ค.
14,990 ฿
ศุกร์, 16 ส.ค.
14,990 ฿
เสาร์, 24 ส.ค.
14,990 ฿
พฤหัส, 29 ส.ค.
14,990 ฿
เสาร์, 31 ส.ค.
14,990 ฿
พฤหัส, 5 ก.ย.
14,990 ฿
เสาร์, 7 ก.ย.
14,990 ฿
พฤหัส, 12 ก.ย.
14,990 ฿
ศุกร์, 13 ก.ย.
14,990 ฿
พฤหัส, 19 ก.ย.
14,990 ฿
ศุกร์, 20 ก.ย.
14,990 ฿
พฤหัส, 26 ก.ย.
14,990 ฿
ศุกร์, 27 ก.ย.
14,990 ฿
ศุกร์, 4 ต.ค.
15,990 ฿
ศุกร์, 4 ต.ค.
15,990 ฿
พฤหัส, 10 ต.ค.
16,990 ฿
ศุกร์, 11 ต.ค.
17,990 ฿
เสาร์, 12 ต.ค.
17,990 ฿
เสาร์, 12 ต.ค.
17,990 ฿
อาทิตย์, 13 ต.ค.
17,990 ฿
พฤหัส, 17 ต.ค.
15,990 ฿
ศุกร์, 18 ต.ค.
15,990 ฿
13 ที่สุดท้าย❗️
ศุกร์, 18 ต.ค.
15,990 ฿
เสาร์, 19 ต.ค.
15,990 ฿
เสาร์, 19 ต.ค.
15,990 ฿
พุธ, 23 ต.ค.
17,990 ฿

รอสักครู่ กำลังโหลดโปรแกรมอยู่ฮับ

MENU

หาแพ็คเกจทัวร์

เลือกช่วงวันเดินทาง และพิมพ์ไฮไลท์ที่ท่านต้องการแล้วกดค้นหาได้เลย!

เลือกช่วงเดินทาง

ติดต่อพี่เสือ FLASHTOUR

เรายินดีให้คำปรึกษา

ติดต่อแฟลชทัวร์

แพ็คเกจทัวร์จากทั่วโลก

สนใจทัวร์ประเทศไหน สามารถคลิกเพื่อดูทัวร์ได้เลย !